Linköpings kommun, Utbildningsförvaltningen

Det är dagens barn och unga som är nästa generations samhällsbyggare. De är vår nyfikna och talangfulla framtid. Det vill vi ta vara på. Genom att ge dem de bästa förutsättningarna att växa och utveckla sina kunskaper ger vi samtidigt Linköping chansen att fortsätta utvecklas av kunniga och ambitiösa invånare även i framtiden.

För att lyckas med detta behöver vi fler som vill driva och utforma nya idéer för att främja utveckling och lärande. Med modern pedagogik och ny teknik arbetar våra kompetenta kollegor för att hålla en hög kvalitet med fullt fokus på varje individ och deras skiftande behov. Det betyder varierade dagar och utmanande möten med växande människor där det gäller att både vara ödmjuk och kunna sätta gränser.

Linköping är en mångfasetterad kunskapsstad med goda möjligheter till idéutveckling och här finns stort utrymme att utvecklas både som pedagog och i karriären. Tack vare ett långsiktigt perspektiv är kommunen en trygg arbetsgivare som arbetar för hela samhällets nytta. Framtiden ligger i händerna på dagens lärare och pedagoger. Var med och påverka du med!

Om arbetsplatsen

Nygårdsskolan är en F-5 skola i Skäggetorp med stor mångkulturell mångfald. Skolan har cirka 280 elever. I januari 2017 flyttade vi in i våra helt nya lokaler och har eget tillagningskök och klassrummen är väl anpassade för att möta elevernas individuella behov. Vi har i dagsläget cirka 70 medarbetare. Skolan är inne i en spännande utvecklingsfas där du som lärare har stora möjligheter att vara med att forma verksamheten på kort och lång sikt.

Arbetsbeskrivning

Flerspråkigverksamheten har ett kommunövergripande ansvar för modersmålsstöd, modersmålsundervisning samt studiehandledning i förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola. De har tillsammans med skolorna uppdraget att ge barn och elever möjlighet att utveckla sin flerspråkighet, mångkulturella identitet och kompetens.

Processtödjaren är i grunden lärare och är anställd på semestertjänst. Tjänsten är en tillsvidareanställning med omfattningen 60-80%, men med möjlighet till 100% i kombination med andra arbetsuppgifter. Processtödjaren ska arbeta inriktat mot nyanlända elever med annat modersmål än svenska. Processtödjaren ska på uppdrag av enhetschef eller rektor stödja: 

  • Samordning och utveckling
  • Nödvändiga åtgärder för ett bättre omhändertagande
  • Vid överlämning till elevens hemskola 

Utifrån bland annat ovanstående punkter ska processtödjaren arbeta i nära samarbete med kvalitetskoordinatorn och utvecklingsledare, inom enheten flerspråkighet, i syfte att öka elevernas måluppfyllelse. Vidare ska processtödjaren kunna kommunicera utvecklingsområden och framgångsfaktorer med rektor på elevens skola. 

Tjänsten innebär också att ansvara för genomförandet, dokumentationen och analysen av en pedagogisk kartläggning fortskrider på skolan.

Kvalifikationer

Du har som grund legitimation för grundskolans tidigare år eller grundskolans senare år, samt förtrogenhet om och insikt i verksamheten och dess styrdokument. Dessutom krävs behörighet i svenska som andra språk.

Det är meriterande om Du har dokumenterad erfarenhet av arbete med nyanlända elever och erfarenhet av pedagogisk kartläggning. Det är även meriterande med erfarenhet av läs- och skrivinlärning.

Du arbetar bra tillsammans med andra och relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du är en god lyssnare och har en god kommunikativ förmåga. Du drivs av en vilja att se möjligheter till förbättringar, tar gärna initiativ, sätter igång aktiviteter och uppnår resultat. Du ser verksamheten utifrån ett helhetsperspektiv och ser frågor utifrån dess långsiktiga betydelse och konsekvenser. 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid/Deltid
Tillträde 2017-12-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 60-100 %
Ort Linköping
Län Östergötlands län
Land Sverige
Referensnummer 2017/1435
Kontakt
  • Therese Andersson, 0727-185672
Facklig företrädare
  • Yvonne Fransson, LR, 013-207922
Publicerat 2017-09-29
Sista ansökningsdag 2017-10-15

Tillbaka till lediga jobb