Linköpings kommun, Linköpings kommun

Det är dagens barn och unga som är nästa generations samhällsbyggare. De är vår nyfikna och talangfulla framtid. Det vill vi ta vara på. Genom att ge dem de bästa förutsättningarna att växa och utveckla sina kunskaper ger vi samtidigt Linköping chansen att fortsätta utvecklas av kunniga och ambitiösa invånare även i framtiden.

För att lyckas med detta behöver vi fler som vill driva och utforma nya idéer för att främja utveckling och lärande. Med modern pedagogik och ny teknik arbetar våra kompetenta kollegor för att hålla en hög kvalitet med fullt fokus på varje individ och deras skiftande behov. Det betyder varierade dagar och utmanande möten med växande människor där det gäller att både vara ödmjuk och kunna sätta gränser.

Linköping är en mångfasetterad kunskapsstad med goda möjligheter till idéutveckling och här finns stort utrymme att utvecklas både som pedagog och i karriären. Tack vare ett långsiktigt perspektiv är kommunen en trygg arbetsgivare som arbetar för hela samhällets nytta. Framtiden ligger i händerna på dagens lärare och pedagoger. Var med och påverka du med!

Om arbetsplatsen

Förskolan Lindengatan ligger i Tannefors med närhet till Stångån och Tannefors slussar.

Förskolan består av tre avdelningar, två för de mindre barnen 1-3 år och en avdelning för de äldre barnen 3-5 år.

Arbetsbeskrivning

Vi söker nyfikna, kreativa, kompetenta förskollärare som leder det pedagogiska arbetet så att läroplanens mål och intentioner förverkligas. Det är viktigt att du har ett tydligt barnfokus. Genom ditt förhållningssätt och att du bidrar till att skapa inspirerande och utmanande lärmiljöer så ges barnen förutsättningar för sitt förändrade kunnande. Vårt utvecklingsområde är teknik där vi bland annat utforskar hur enkel teknik fungerar i vardagen. All personal har påbörjat kompetensutveckling i "Lärande för hållbar utveckling i förskolan ".

Vi erbjuder dig:

* Gemensam reflektionstid i arbetslaget.

* Egen lärplatta

* Arbetskläder

* Kompetensutveckling kopplat till utvecklingsområden.

* 4 studiedagar per år.

* Specialpedagogisk kompetens som stöd till förskolornas arbete med barn i behov av särskilt stöd.

* Hälsoförmån 2500 kronor per år.

Kvalifikationer

Vi söker dig med förskollärarutbildning som genom ett professionellt förhållningssätt i samverkan med arbetslaget utifrån Lpfö 98/16 ansvarar för

  • Att barnen ges utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter, kunskaper och en vilja att använda hela sin förmåga. 
  • Att med ett entusiasmerande förhållningssätt ta tillvara barnens nyfikenhet, kreativitet och kompetens.
  • Att vilja utveckla verksamheten och är öppen för nya arbetssätt som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, samt sprida kunskap och erfarenheter genom kollegialt lärande.

För att tjänsten ska gälla tillsvidare krävs att en legitimation kan uppvisas. Under tiden är anställningen en allmän visstid.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 20180108
Löneform Enligt avtal
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Linköping
Län Östergötlands län
Land Sverige
Referensnummer 2017/1555
Publicerat 2017-10-06
Sista ansökningsdag 2017-10-19

Tillbaka till lediga jobb