Linköpings kommun, Utbildningsförvaltningen

Det är dagens barn och unga som är nästa generations samhällsbyggare. De är vår nyfikna och talangfulla framtid. Det vill vi ta vara på. Genom att ge dem de bästa förutsättningarna att växa och utveckla sina kunskaper ger vi samtidigt Linköping chansen att fortsätta utvecklas av kunniga och ambitiösa invånare även i framtiden.

För att lyckas med detta behöver vi fler som vill driva och utforma nya idéer för att främja utveckling och lärande. Med modern pedagogik och ny teknik arbetar våra kompetenta kollegor för att hålla en hög kvalitet med fullt fokus på varje individ och deras skiftande behov. Det betyder varierade dagar och utmanande möten med växande människor där det gäller att både vara ödmjuk och kunna sätta gränser.

Linköping är en mångfasetterad kunskapsstad med goda möjligheter till idéutveckling och här finns stort utrymme att utvecklas både som pedagog och i karriären. Tack vare ett långsiktigt perspektiv är kommunen en trygg arbetsgivare som arbetar för hela samhällets nytta. Framtiden ligger i händerna på dagens lärare och pedagoger. Var med och påverka du med!

Om arbetsplatsen

Sektionen för resurs- och stödverksamhet är en centraliserad enhet i Linköpings kommuns utbildningsförvaltning med specialverksamheter för barn i behov av särskilt stöd. Sektionens huvuduppdrag är att erbjuda spetskompetens och stödja rektorer/förskolechefer och pedagoger i deras arbete med barn och elever i behov av särskilt stöd.

Vi arbetar med följande verksamheter inom utbildningsområdet;, flerspråkighet och studiehandledning, Adjunktens mottagningsenhet för nyanlända barn och elever, LSS-verksamhet för barn- och ungdomar, fritidsverksamhet 13-16 år, barnomsorgsgrupp och bemanningsenhet.

Arbetsbeskrivning

Sektionen söker nu en kvalificerad samordnare/handläggare som kommer arbeta med bland annat beredning av ärenden som berör placering av ungdomar till HVB-hem, SiS (statens institutionsstyrelse), andra skolpliktsärenden gällande ungdomar placerade inom socialtjänst, särskilda undervisningsgrupper (SU-grupper) i utbildningsförvaltningen i Linköpings kommun. 

Du kommer vara direkt underställd enhetschefen för sektionen och arbeta på uppdrag av denna, men uppdraget är av stark självständig karaktär där du styr och leder dig själv till stor del. 

I uppdraget ingår bland annat följande arbetsuppgifter:

  • Inhämta information från andra kommuner kring ungdomars bakgrund och vilka beslut som redan är fattade kring enskilda ungdomar och elever.
  • Samverka med socialtjänst och andra aktörer kring vissa enskilda barn- och ungdomar.
  • I förekommande fall hantera kontakter med föräldrar.
  • Följa aktuell forskning, förslå och medverka i fortbildning.
  • Samarbeta med representanter från Bildning, elevhälsans funktioner, kommunens sakkunniga, skoljurist, Landstinget och representanter från andra kommuner enligt samverkansavtal.
  • Bereda delegationsbeslut.
  • Vara en länk mellan våra rektorer och de särskilda undervisningsgrupperna.
  • Driva processen vid mottagning till de olika särskilda undervisningsgrupperna.

Linköpings kommun har under 2017 haft en genomlysning av elevhälsan, beroende på slutsatser i denna genomlysningen kommer det senare beslutas vilka fler uppdrag denna tjänst kommer innehålla, exempelvis ansvarig för ärendeberedningen av tilläggsbelopp för friskolor.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av att arbeta med handläggning inom myndighetsutövning. Du bör även ha en pedagogisk utbildningsbakgrund och erfarenhet av pedagogiskt arbete. Det är särskilt meriterande om du har tidigare arbete med barn i behov av särskilt stöd. 

Du bör också ha god kännedom kring skollagen, skolans styrdokument och övrig lagstiftning som är relevant inom området.

Som person ser vi att du är strukturerad, analytisk och trygg i dig själv. Arbetet bygger på att du är självgående men att du samtidigt ska ha lätt att för att samarbeta samt är flexibel i ditt sätt att prioritera. Du bör också känna dig bekväm med muntlig kommunikation både i små grupper och i större sammanhang.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Enligt avtal
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Linköping
Län Östergötlands län
Land Sverige
Referensnummer 2017/1596
Kontakt
  • Christina Haglund, enhetschef, 013-26 35 12
Publicerat 2017-10-02
Sista ansökningsdag 2017-10-15

Tillbaka till lediga jobb