Linköpings kommun, Utbildningsförvaltningen

Det är dagens barn och unga som är nästa generations samhällsbyggare. De är vår nyfikna och talangfulla framtid. Det vill vi ta vara på. Genom att ge dem de bästa förutsättningarna att växa och utveckla sina kunskaper ger vi samtidigt Linköping chansen att fortsätta utvecklas av kunniga och ambitiösa invånare även i framtiden.

För att lyckas med detta behöver vi fler som vill driva och utforma nya idéer för att främja utveckling och lärande. Med modern pedagogik och ny teknik arbetar våra kompetenta kollegor för att hålla en hög kvalitet med fullt fokus på varje individ och deras skiftande behov. Det betyder varierade dagar och utmanande möten med växande människor där det gäller att både vara ödmjuk och kunna sätta gränser.

Linköping är en mångfasetterad kunskapsstad med goda möjligheter till idéutveckling och här finns stort utrymme att utvecklas både som pedagog och i karriären. Tack vare ett långsiktigt perspektiv är kommunen en trygg arbetsgivare som arbetar för hela samhällets nytta. Framtiden ligger i händerna på dagens lärare och pedagoger. Var med och påverka du med!

Om arbetsplatsen

Flerspråkigverksamheten har ett kommunövergripande ansvar för modersmålsundervisning samt studiehandledning i grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola. De har tillsammans med skolorna uppdraget att ge barn och elever möjlighet att utveckla sin flerspråkighet, mångkulturella identitet och kompetens.

Vi söker nu modersmålslärare till sektionen för resurs- och stödverksamhet. De språk som är aktuella är: engelska, grekiska, ryska, somaliska

Anställningar är behovsbaserade timanställningar Tjänsterna är tidsbegränsade från och med 2017-10-11 till 2018-06-24.

Arbetsbeskrivning

Modersmålsundervisning är ett eget frivilligt ämne med en egen kursplan. Målet är att eleven på ett bra sätt ska tillgodogöra sig arbetet i skolan och samtidigt utveckla sin flerspråkiga identitet och kompetens.

Arbetet ska ske i sådana former att elevernas personliga utveckling främjas och deras självkänsla stärks. Flexibilitet är av stor vikt då schema och elevunderlag kan ändras under läsåret. Undervisning kan ske på en eller flera skolor. De lärare som undervisar i modersmål kommer oftast från samma kulturområde som eleverna.

Du har förmågan att se alla elevers olika behov, tar hänsyn till deras individuella förutsättningar och får elever att växa. Du kan bygga goda relationer till såväl elever och föräldrar som personal.

Uppdragen kan även innebära arbete med studiehandledning.

Kvalifikationer

Behörighet i modersmål är enligt skolverkets definition lärarexamen och 30 hp i modersmålet. Dokumenterat goda kunskaper i tal och skrift gällande det specifika modersmålet. Om modersmålslärare har pedagogisk utbildning från sitt hemland så ska den vara validerad av högskoleverket.

Dokumenterat goda kunskaper i svenska motsvarande SVA B. Erfarenhet av undervisning i svensk skola. Förtrogenhet med läroplanens mål och värdegrund. Vana i och kunskap om att dokumentera och utvärdera sitt arbete.

Behörighet i fler av skolans ämnen är meriterande.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde Efter överenskommelse
Löneform Timavlönad
Antal lediga befattningar 4
Sysselsättningsgrad Behovsbaserad/Intermittent sysselsättningsgrad
Ort Linköping
Län Östergötlands län
Land Sverige
Referensnummer 2017/1628
Kontakt
  • Åsa Svensson, 013-20 62 72
Publicerat 2017-10-03
Sista ansökningsdag 2017-10-17

Tillbaka till lediga jobb