Linköpings kommun, Utbildningsförvaltningen

Det är dagens barn och unga som är nästa generations samhällsbyggare. De är vår nyfikna och talangfulla framtid. Det vill vi ta vara på. Genom att ge dem de bästa förutsättningarna att växa och utveckla sina kunskaper ger vi samtidigt Linköping chansen att fortsätta utvecklas av kunniga och ambitiösa invånare även i framtiden.

För att lyckas med detta behöver vi fler som vill driva och utforma nya idéer för att främja utveckling och lärande. Med modern pedagogik och ny teknik arbetar våra kompetenta kollegor för att hålla en hög kvalitet med fullt fokus på varje individ och deras skiftande behov. Det betyder varierade dagar och utmanande möten med växande människor där det gäller att både vara ödmjuk och kunna sätta gränser.

Linköping är en mångfasetterad kunskapsstad med goda möjligheter till idéutveckling och här finns stort utrymme att utvecklas både som pedagog och i karriären. Tack vare ett långsiktigt perspektiv är kommunen en trygg arbetsgivare som arbetar för hela samhällets nytta. Framtiden ligger i händerna på dagens lärare och pedagoger. Var med och påverka du med!

Om arbetsplatsen

Skolhälsovården i Linköpings kommun ingår som en del i Elevhälsan- den medicinska delen. Inom grundskolan arbetar ett 40-tal skolsköterskor med ett elevantal på drygt 16 000 elever fördelat på fyra olika skolområden. På gymnasiet arbetar 8 skolsköterskor med ett elevantal på ca 5 000 elever fördelat på fem olika gymnasieenheter. Det övergripande medicinska arbetet led av en medicinsk verksamhetschef.

Organisatoriskt tillhör skolsköterskorna den grundskola eller den gymnasieenhet där de har flest antal tjänstgöringstimmar och personalansvarig chef är rektorn vid den skolan.

Vi söker nu en skolsköterska med placering på Nykil och Ulrika skolor. Båda skolorna ligger utanför Linköping och är så kallade F-6 skolor. Det innebär elever från förskoleklass till år 6. Tillsammans har båda skolorna 145 elever, varav Ulrika skola har 25 stycken elever. Tjänsten fördelas mellan skolorna, merparten av tiden kommer dock att vara på Nykils skola.

Arbetsbeskrivning

Som skolsköterska kommer du att arbeta med hälsobesök, vaccinationer och bedriva preventivt hälsoarbete. Skolsköterskan har öppen mottagning för eleverna och bedriver hälsofrämjande arbete på såväl individ/grupp som organisationsnivå. Du har ett nära arbete med skolläkaren som har elevmottagning på skolan flera gånger per termin. I uppdraget ingår också att systematiskt arbeta med egenkontroll på sin/sina skolor.

En nära samarbetspartner i det psykosociala arbetet är skolans kurator. Du kommer att vara en viktig resurs och del i elevhälsoteamet som leds av rektor.

Arbetet sker enligt de nationella riktlinjer som Socialstyrelsen anger och de lokala riktlinjer som Linköpings kommun beslutat. Skolsköterskan ingår som en viktig resurs tillsammans med övrig elevvårdande personal på skolan. Du deltar också i kompetens- och metodutveckling inom elevhälsans den medicinska delen centralt.

Kvalifikationer

Leg. sjuksköterska med specialistutbildning till distriktssköterska, barnsjuksköterska alternativt specialistutbildning inom skolsköterske-programmet. För tjänsten krävs en bred barnkompetens och erfarenhet av att möta barn och ungdomar från olika delar av världen.

  • Du har förmåga att bygga goda relationer till såväl elever, föräldrar som personal.
  • Du är rak och tydlig i ditt sätt.
  • Du är nyfiken på människor med olika kulturell bakgrund.
  • Du är flexibel och bra på att samarbeta.
  • Du har en drivkraft att ta egna initiativ för att bidra till verksamhetens mål.
  • Du arbetar strukturerat och är noggrann.

Skolhälsovården i Linköpings kommun har ett välutvecklat introduktionsprogram för alla skolsköterskor som nyanställs, där du kommer få en egen mentor i introduktionsperioden. Vidare har vi även stödresurser i form av samordningsansvarig skolsköterska och kvalitetskoordinator.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Deltid
Löneform Enligt avtal
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 40-50%
Ort Linköping
Län Östergötlands län
Land Sverige
Referensnummer 2017/1639
Kontakt
  • Carita Lundqvist Woode, tf. rektor, 013-29 48 28
  • Christina Säterskog, verksamhetschef Elevhälsan, 013-20 73 79
Publicerat 2017-10-12
Sista ansökningsdag 2017-10-26

Tillbaka till lediga jobb